شورای عالی بانوان

به دنبال سلسله برنامه های گپ وگفت شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان ، جلسه گپ وگفت با موضوع ” باورهای ازدواج ” با سخنرانی سرکار خانم دکتر مانی مدیر مرکز مشاوره و روانشناسی نگرش برگزار نمود

باورهای غلط در ازدواج تهدیدی، برای پایه های زندگیست  . در همین راستا...

بانوان

آخرین خبر‌ها

شورای عالی بانوان

به دنبال سلسله برنامه های گپ وگفت شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان ، جلسه گپ وگفت با موضوع ” باورهای ازدواج ” با سخنرانی سرکار خانم دکتر مانی مدیر مرکز مشاوره و روانشناسی نگرش برگزار نمود

باورهای غلط در ازدواج تهدیدی، برای پایه های زندگیست  . در همین راستا و به دنبال سلسله برنامه های گپ وگفت شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی...

فرا رسیدن ماه محرم بر عموم شیعیان تسلیت باد

قلم سفید

نشست چگونه یک کپی رایت حرفه ای شوید؟

کپی رایت