کمیته کارآفرینی

 

• مشاغل خانگی

• گردشگری

• مهارت محوری

 

 شرح وظایف کمیته کارآفرینی:
۱- پرورش ویژگیها و آموزش مهارت لازم در زمینه کارآفرینی جهت فقر زدایی و توانمند سازی اجتماع محور با نگرش فرصت محوری برای بانوان.
۲- ارتقای فرهنگ کارآفرینی و نوآوری و افزایش توانمندیها و مهارتهای بانوان
۳- شناسایی و حمایت از کارآفرینان و توسعه کارآفرینی سازمانی و به تبع آن بهبود فضای کسب و کار بانوان.
۴- ارائه برنامه های ترویجی و آموزشی و مهارتهای کارآفرینی تخصصی .
۵- حمایت و توسعه از کسب و کار خانگی بویژه زنان سرپرست خانوار در سطح محلات.
۶- توسعه فرهنگ تعاونی وحمایت از تشکیل تعاونی های محلی بانوان در سطح محلات.

 

اعضا کمیته کارآفرینی:

#نام و نام خانوادگی#نام و نام خانوادگی
153آرپا مارکاریان 134آزرم احمدی
131اعظم نصوحی 112الهام سامعی
108الهام نامداری 142پروین علیپور
126رزیتا کارپور 151ریحانه نیک بخت
110زهرا بکتاشیان 145زهره رجبی پور
129زهره نیکبخت 102زینب حسن زاده
127سپیده مقیم 132سمیه شکرایی مقدم
103شایسته ذوفن 118شیوا گیوه چیان
147عرب صالحی 150فاطمه یاحی
123فخر السادات حجازی فر117فرزانه پیرستانی
124فروغ بهارلو 155فهیمه عیدی منش
154کیمیا کیانی149محبوبه کریمی
141محبوبه مشگل گشا 107مرجان نواب
109مرضیه احمدی 113مرضیه نوروزی
156مریم ملاحی 136مریم اعلایی
133مریم السادات کاظمی 122مریم ربانیان
137مریم صولتی نیک 143مریم عیوضی
128مریم قیامی 111ملیحه ناهیدیان
105منیر السادات صمصام شریعت135منیژه شهبازی
120مهدیه امید زاده 106مهری احمدی
152مهری صدیقی 146مهسا پیر زدایی
101مهسا علیشاهی 138مهناز زند
140مونا مهربان 125ناهید رضوی
144ندا ابوطالبی139نفیسه عروجی
115نفیسه ناهیدیان148نگین امیری
114هاجر مردانی130هدی سامری