کمیته پژوهش و بین الملل

شرح وظایف کمیته پژوهش و بین الملل:

۱- محور قرار دادن پژوهش در حوزه های کسب و کار

۲- رصد برنامه های پژوهشی در حوزه های مختلف و انعکاس آنها در قالب محتوای علمی به شوراء

۳- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان کشورهای اسلامی

۴- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی

۵- استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بین المللی و منطقه ای

۶- استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی شهری با تاکید بر عضویت شهر اصفهان

۷- بومی سازی برنامه های بین المللی موجود در راستای اهداف کلی اقتصادی نظام

 

اعضا کمیته پژوهش و بین الملل:

#نام و نام خانوادگی#نام و نام خانوادگی
428اعظم باقری414اعظم جوزدانی
403اعظم خدا رحمی422الهام زرین خط
424الهه زرین خط401پروین یدالهی
411ثمین زرگر437حوراء احمدی
406زهرا اصغری441زهرا جعفری
404زهرا نائینی426زهره یزدی
409زینب مطهری440سارا فیاض
417سارا کامران 420سمیرا دلاور اصفهان
429شیما معتمدی 410عزت شهریاری
430غزاله جهانگیر مقدم 421فاطمه حمید
413فاطمه حیدری 427فاطمه رشیدی
408فاطمه زارع چاووشی 431فاطمه سادات طباطبایی
436فرزانه الیاسی 412فرشته رئیس روحانی
402فرشته مشکانی 407فریبا عطایی
423فریناز فلاح 432لیلا پور رمضان
405لیلا ماهانی 433ماندا خوروش
416مرضیه شمس نیا 434مریم عباسی
425ملیحه مظفری 435موهوبه هزار خوانی
415ناهید بابایی 418نسرین سخایی
419نسرین شیخ حسینی 438نفیسه ناهیدیان