شورای عالی بانوان

انتصاب خانم دکتر پویا محمودیان به معاونت صنایع دستی سازمان گردشگری و میراث‌ فرهنگی کل کشور

و باز هم افتخاری دیگر برای جامع زنان ایرانی

انتصاب خانم دکتر پویا محمودیان به

معاونت صنایع دستی سازمان گردشگری و میراث‌ فرهنگی کل کشور

مدیرکل سابق دفترصادرات صنایع دستی ایران

آروزی موفقیت در تمام مراحل زندگی را برای شما بانوی ایرانی را داریم

از طرف بانوی کارآفرین ایرانی سرکار خانم زهرا اخوان نسب

رئیس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان و

رئیس کمیسیون مسولیت اجتماعی هم اتاق بازرگانی اصفهان

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید