فرهنگی و اجتماعی

خانم لیلا فرهادی جوانترین و برترین استاد دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا در سال ۲۰۱۸ انتخاب شد

خانم لیلا فرهادی جوانترین و برترین استاد دانشگاه جورج واشنگتن آمریکاخانم لیلا فرهادی جوانترین و برترین استاد دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا در سال ۲۰۱۸ انتخاب شد.

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید