شورای عالی بانوان همایش ها

برگزاری طرح ملی مسیر کسب و کار من در اصفهان

برگزاری طرح ملی مسیر کسب و کار من در اصفهان

 

طرح ملی «مسیر کسب و کار من» با رویکرد کارآفرینی زنان و جوانان و با همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و مشارکت شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی و مرکز ارزش آفرینان بانوان در اصفهان برگزار شد.

این طرح با هدف شناخت کارآفرین و شناسایی ویژگیهای فردی کارآفرینان و راه اندازی کسب و کار موفق توسط بهروز احمدزاده و شیدا باباعلی از اساتید برجسته این حوزه طی ۲۷ ساعت و در قالب سه روز برپا شد.

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان در مورد این دوره آموزشی گفت: این کارگاه سه روزه با محوریت شناسایی کارآفرینان در حوزه زنان برگزار شد و اساتید با هدایت و تمرکز بر تسهیل گری شرکت کنندگان به آن ها کمک کردند تا ایده های خود را به نتیجه برسانند.

زهرا اخوان نسب افزود: تمامی شرکت کنندگان جایگاه و چشم انداز ۲۰ ساله خود را در حضور دیگران ترسیم کرده و وارد بخش آموزش شدند.

وی با اشاره به توسعه شبکه تفکر کارآفرینی بانوان در چنین کارگاه هایی اظهار کرد: این محیط ها بستر مناسبی جهت تعامل زنان و یافتن ایده های جدید است که پس از انتهای دوره نیز تمام شرکت کنندگان توسط منتورها و تسهیل گران تا زمان اجرای ایده ها و تبدیل آنها به بنگاه کسب و کار، نظارت و دنبال می شوند.

در راستای تعامل و تبادل نظر بیشتر افراد از نفیسه عروجی فعال حوزه صنایع دستی و اشتغال زایی جهت اقشار آسیب دیده و روستاییان و مریم اسماعیلی دارای مدرک دکتری در زمینه بیوتکنولوژی و ثبت اختراع در حوزه بازگشت آب و فلزات به چرخه تولید در صنایع به عنوان دو کارآفرین نمونه در دو حوزه متفاوت دعوت به عمل آورده شده تا تجربیات مسیر کسب و کار خود را از ابتدا تا زمان بهره برداری در اختیار دیگران قرار داده و از چالش ها و چشم انداز فعالیت های خود سخن بگویند.

بر اساس این گزارش، در روز نخست این دوره آموزشی کوتاه مدت، شرکت کنندگان طی یازده ساعت با نحوه تهیه بوم کسب و کار و کارآفرینی آشنا شدند.

در روز دوم گروه های هشت نفره به صورت فردی  در مجموع ۱۰ ساعت تحت مصاحبه  قرار گرفته و در زمینه ارایه ایده ها و توانمندی های شخصی خود صحبت کردند و در نهایت در پایان روز سوم مورخ ۶/۶/۹۷ شرکت کنندگان می بایست مسیر کسب و‌کار خود را طراحی کرده و با نظارت اساتید، آن ها را به مرحله اجرا در آورند.

شایان ذکر است آیین افتتاح این کارگاه آموزشی روز یکشنبه مورخ۴/۶/۹۷ با حضور بانوان فعال و موفق در حوزه های گوناگون در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.

 

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید