فرهنگی و اجتماعی

وحید دستجردی: سن ازدواج تحت تأثیر سلیقه افراد در قوه مقننه قرار گرفته است

وحید دستجردی: سن ازدواج تحت تأثیر سلیقه افراد در قوه مقننه قرار گرفته است

وحید دستجردی: سن ازدواج تحت تأثیر سلیقه افراد در قوه مقننه قرار گرفته است

دبیرکل «جبهه متحد زنان اصولگرا و کارآمد» گفت: متأسفانه سن  ازدواج تحت تأثیر سلیقه افراد در قوه مقننه قرار گرفته است؛ هرچند این امر در قوه قضائیه کنترل‌ شده است.

وی در نشست تخصصی با عنوان «چرا خانواده، چرا ازدواج» درباره سن ازدواج و مشکلات این حوزه اظهار داشت: اینکه سن  ازدواج دستخوش تغییرات قرار گرفته، خوب و مطلوب نیست. رشد و بلوغ فکری بسیار مهم است و متأسفانه سن ازدواج تحت تأثیر سلیقه افراد در قوه مقننه قرار گرفته است؛ هرچند این امر در قوه قضائیه کنترل شده است.

وی افزود: سن ازدواج باید مکتوب شود و سوابق قانون مدنی درباره آن بسیار مهم است؛ ما حرف‌های زیادی برای گفتن در مجامع بین‌المللی داریم.

وحید دستجردی با اشاره به مشکلات دختران در غرب از جمله سقط جنین و مشکلات ناشی از این اتفاق از لحاظ جسمی و روانی تاکید کرد: فیلم‌های مختلفی درباره سقط جنین در غرب ساخته شده است که نشان‌دهنده معضل بودن این امر در کشور‌های غربی است.

وزیر اسبق بهداشت همچنین با اشاره به شرایط داخلی کشور در این حوزه گفت: به هر حال کسانی که مسئولیت تصمیم‌گیری در حوزه زنان را دارند، باید تجارب و سواد لازم در این زمینه را داشته باشند.

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید