شورای عالی بانوان

رئیس شورای عالی بانوان از ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری بازید کرد.

رئیس شورای عالی بانوان از ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری بازید کرد.

زهرا اخوان، رئیس شورای عالی بانوان شهریور ماه به ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری مراجعه و از نزدیک اقدامات انجام شده در این خصوص را بازدید کرد.

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید