شورای عالی بانوان

معصومه ابتکار معاون رییس جمهور از روند چک ایرباس A310-300 #هما در آشیانه مهندسی بازدید کرد.

حضور پر رنگ زنان در سازمان هواپیمایی کشور

معصومه ابتکار معاون رییس جمهور از روند چک ایرباس A310-300 #هما در آشیانه مهندسی بازدید کرد.
در بازدید از بخش تعمیرات اساسی دکتر فرزانه شرفبافی مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران هما توضیحاتی درباره نحوه فعالیت این قسمت ارائه کرد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده طی این اقدام و دیدن کردن از آشیانه انقلاب در جریان جزئیات مراحل چک دو فروند هواپیمای هما نیز قرار گرفت.

مدیرعامل “هما” پس ازبازدید یکی از هواپیماهای ATR۷۲-۶۰۰ خریداری شده توسط “هما”، درخصوص تاثیر برجام و اثر بخشی آن بر “هما” گفت : یکی از نکات مثبت برجام برای “هما”، دریافت سرویسهای پشتیبانی این هواپیماها بوده است. وی همچنین از تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه که دراین راه همراه “هما” و پیگیری کننده درخواستهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بودند قدردانی نمود.
معاون رییس جمهور نیز پس از پایان بازدید از آشیانه “هما” ضمن قدردانی از تلاشهای پرسنل توانمند “هما” گفت: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما”، ایرلاین ملی و مایه اعتبار کشور می باشد. وی با تاکید براهمیت وجود “هما” برای همه ایرانیان از دکتر شرفبافی که نقش موثری در ارتقا این اعتبار داشته قدردانی نمود.

لازم به ذکر است دراین بازدید دکتر ابتکار با تنی چند از بانوان متخصص همایی درقسمت مهندسی وتعمیرات نیز دیدار وگفتگو نمود.

گفتنیست تعداد ۱۶۸۳ نفر خانم در ایران ایر مشغول به کار هستند که نشانگر حضور پررنگ زنان در عرصه های فعالیتی کشور عزیزمان ایران است.

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید