شورای عالی بانوان

افتخاری دیگر برای اهالی قلم وفرهنگ شهرگنبدهای فیروزه ای

افتخاری دیگر برای اهالی قلم وفرهنگ شهرگنبدهای فیروزه ای

سید محمدحسن شهشهانی ،عضو هیئت علمی و رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه شیخ بهایی ، به دنبال کسب افتخارات گوناگون و نشر کتب و مقالات پی در پی در راستای تغییر و تحولات افکار ،ایده پردازی وکار آفرینی ،بار دیگر موفق به چاپ کتاب « بهره وری و کیفیت در سازمان ها و افراد (بالندگی فردی) » شد.
این کتاب درراستای تفکرات بالندگی فردی و اعتلای توان و آموزش افراد در زندگی روزمره و کسب و کارو مسائل اقتصادی منتشر شده و قصد دارد راه گشای افراد جامعه باشد.
شهشهانی به عنوان مشاور شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان،قصد دارد با ترویج فرهنگ کتابخوانی و آشنا سازی اعضای شورا و فعالین اقتصادی این موضوع مهم به دغدغه روزمره افراد،تبدیل شود تا بتوانند بی توجهی به فرهنگ کتابخوانی را ریشه کن نمایند.

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید