شورای عالی بانوان

افتخاری دیگر برای اهالی قلم وفرهنگ شهرگنبدهای فیروزه ای

افتخاری دیگر برای اهالی قلم وفرهنگ شهرگنبدهای فیروزه ای

سید محمدحسن شهشهانی ،عضو هیئت علمی و رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه شیخ بهایی ، به دنبال کسب افتخارات گوناگون و نشر کتب و مقالات پی در پی در راستای تغییر و تحولات افکار ،ایده پردازی وکار آفرینی ،بار دیگر موفق به چاپ کتاب « بهره وری و کیفیت در سازمان ها و افراد (بالندگی فردی) » شد.
این کتاب درراستای تفکرات بالندگی فردی و اعتلای توان و آموزش افراد در زندگی روزمره و کسب و کارو مسائل اقتصادی منتشر شده و قصد دارد راه گشای افراد جامعه باشد.
شهشهانی به عنوان مشاور شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان،قصد دارد با ترویج فرهنگ کتابخوانی و آشنا سازی اعضای شورا و فعالین اقتصادی این موضوع مهم به دغدغه روزمره افراد،تبدیل شود تا بتوانند بی توجهی به فرهنگ کتابخوانی را ریشه کن نمایند.

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید

دومین استارتاپ ویکند بانوان

دعوت نامه حضور در استارت آپ بانوان

دعوت نامه حضور در استارت آپ بانوان