شورای عالی بانوان

حمایت از اعطای پست مدیریتی به بانوان در دستور کار استانداران باشد

حمایت از اعطای پست مدیریتی به بانوان در دستور کار استانداران باشد

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده گفت: حمایت از اعطای پست مدیریتی به بانوان در دستور کار استانداران باشد.

فریبا نظری در نشست با بانوان مدیر استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: البته شرایط انتصاب و تجربه پست های مدیریتی برای بانوان، طبیعتاً مسیرش قدری با آقایان متفاوت است، چرا که ما در  خصوص به کار گیری ایده های بانوان زمان را از دست داده ایم.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده ادامه داد: طبیعی است که باید همانند کسانی که جهشی می خوانند اجازه بدهیم که بانوان بخشی از این تجربیات را متفاوت تر از مردان تجربه کنند.

وی تصریح کرد: درخواست من این است که نخستین آزمون و تجربه یک مدیر خانم، اگر حتی به نتیجه نه چندان مطلوب نزدیک نبود، به عنوان آخرین تجربه و خطای او قلمداد نشود. فرصت بدهیم جایگاه مدیریتی را که دارد حفظ کند، همچون مردان ما که در طی سال‌ها و دهه‌های گذشته این فرصت را برای آزمون و خطا داشتند، به جامعه زنان هم  با این نگاه و باور اعتماد کنیم.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده بیان داشت: طی سال‌های اخیر بانوان در پست های مدیریتی به خوبی و با انگیزه کارها را پیگیری کرده اند و هم اکنون سه زن فرماندار در کشور فعالیت دارند که به خوبی هم توانستند از عهده کارها برآیند و هم با جامعه محل مأموریت خودشان تعامل خوبی را کسب کنند پس می توان به توانایی زنان اعتماد کرد.

وی اظهار داشت: در دولت یازدهم و دوازدهم با تاکیدات رئیس جمهور شرایط  خوبی برای احراز پست های مدیریتی برای زنان و جوانان فراهم شده است اما هنوز به وضعیت و شرایط مطلوب در این حوزه دست نیافته ایم و در زمینه احراز جایگاه مدیریتی توسط بانوان و جوانان راه زیادی داریم.

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید