شورای عالی بانوان

مصاحبه تصویری شورای عالی بانوان با بانوان کارآفرین

مصاحبه تصویری شورای عالی بانوان با بانوان کارآفرین

 قسمت چهارم سرکار خانم (( الهام سامعی ))

از مجموعه زنان کارآفرین موفق عضو شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی استان اصفهان

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید