فرهنگی و اجتماعی

دو اصفهانی در جمع اردونشینان

دو دختر اصفهانی به اردوی انتخابی برترین بانوان اسکواش ایران دعوت شدند.

به نقل از فدراسیون اسکواش ،
منصوره کرباسی و زهرا فخر از استان اصفهان همراه ۱۰ ورزشکار زیر ۱۵ سال و ۹ ورزشکار کمتر از ۱۳ سال در اردوی انتخابی برترین بانوان اسکواش ایران که در مازندران برگزار می شود شرکت دارند.
این اردو از فردا تا ۱۶ آذر به مدت چهار روز در خانه اسکواش شهر ساری برگزار می شود.
از بین این افراد نفرات عضو ملی نوجوانان بانوان ایران گزینش می شوند
پرند دولتی زاده مربی تیم ملی به همراه بهاره رضازاده و نگاره پورصالحی و ساجده کریمی و ساناز شاهنگ فر مسول هماهنگی تیم های بانوان در این اردو حضور دارند.

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید