بخش خصوصی شورای عالی بانوان

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی با بانوان فعال فنلاند دیدار کرد.

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی با بانوان فعال فنلاند دیدار کرد.

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی استان اصفهان با بانوان فعال فنلاند دیدار کرد.

در این دیدار که دو طرف به ارائه دیدگاه های خود پرداختند، خانم آنا ماری که یکی از اعضای هیات بود به معرفی و شرح فعالیتهای بانوان در کشور فنلاند پرداخت.

هدف از این دیدار همکاری و تعامل دوطرفه و ارتباط با یکدیگر بود که با استقبال بانوان فعال فنلاندی روبرو شد.

 

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید