بخش خصوصی

بخش خصوصی

زهرا اخوان نسب-فعال اقتصادی، اتاق بازرگانی اصفهان و توان مندسازی بانوان

با افزایش سطح تحصیل بانوان و میزان فارغ التحصیلان آنان از دانشگاه، میزان تمایل به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در بین بانوان افزایش یافته است. بالطبع...

ادامه مطلب
بخش خصوصی شورای عالی بانوان

دوازدهمین جلسه گپ و گفت شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی استان اصفهان با حضور زهرا اخوان نسب، رییس شورای عالی بانوان و سرکار خانم سمیه صالحی

ارایه دهنده اولین تز دکتری نورو مارکتینگ در دانشگاه اصفهان: امروزه ۸۰ تا ۹۵ درصد تصمیمات انسان ها به صورت ناخودآگاه گرفته می شود. ارایه دهنده اولین تز دکتری نورو...

ادامه مطلب
بخش خصوصی شورای عالی بانوان

شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان “همایش رشد هوش مالی خانواده ضرورت تاب آوری اقتصاد “با همکاری اداره ناحیه دو آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار نمود.

در همایش رشد هوش مالی خانواده ضرورت تاب آوری اقتصاد عنوان شد: زهرا اخوان نسب: اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان طرح مدارس تاب آور را اجرا...

ادامه مطلب
بخش خصوصی شورای عالی بانوان

جلسه ای دیگر با میزبانی شورای عالی بانوان با موضوع آشنایی با بازار سرمایه با سخنرانی جناب آقای محمد رضا صادقی

عضو کمیته بورس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان: محوری ترین بازار، بازار سرمایه است عضو کمیته بورس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان...

ادامه مطلب
بخش خصوصی شورای عالی بانوان

نشست تخصصی معرفی پتانسیل ها و کاربردهای فناوری نانو در صنعت با حضور رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان تاکیدکرد: تقویت قدرت رقابت واحدهای صنعتی در بازارهای بین المللی با استفاده از تکنولوژی نانو رییس شورای عالی بانوان اتاق...

ادامه مطلب