بین الملل

بین الملل

زنان و نقش آنان در کارآفرینی ، اشتغال و چالش های پیش رو(با نگاهی بر کارآفرینی زنان در کشور کانادا)

نقش زنان در کارآفرینی ، اشتغال و چالش های پیش رو (با نگاهی بر کارآفرینی زنان در کشور کانادا)              مقدمه اطلاعات قابل دسترسی در مورد ویژگی‌های اشتغال زنان در...

ادامه مطلب
بین الملل

سهم زنان در رشد اقتصاد افغانستان ؛ ۸۹۰ زن سرمایه گذار، ۴۷ هزار شغل ایجاد کرده اند

زنان تجارت پیشه افغانستان، بیش از ۴۷ هزار شغل ایجاد کرده اند. شغلی که ۱۳ در صد آن برای مردان و ۸۷ درصد دیگر آن برای زنان است. این موضوع را اتاق تجارت و صنایع زنان...

ادامه مطلب