بین الملل

بین الملل

سهم سه‌چهارمی زنان و دختران در میان قربانیان قاچاق انسان، نمودارها و سند

قربانیان قاچاق انسان در قاره آمریکا، کل اروپا و شرق آسیا عمدتاً به بردگی جنسی گرفته می‌شوند و در جنوب و شرق آفریقا و کشورهای حاشیه خلیج به کار اجباری. در مورد دختران،...

ادامه مطلب