شورای عالی بانوان

شورای عالی بانوان

برگزاری دوره آموزشی تحت عنوان مروری بر اصول کلی و مفاهیم حسابداری

نخستین جلسه از سلسله جلسات آموزشی با عنوان مروری بر اصول کلی و مفاهیم حسابداری با هدف افزایش بهره مندی مدیران از ماحصل واحدهای مالی و آشنایی با آنچه واحدهای حسابداری می...

ادامه مطلب
شورای عالی بانوان

برگزاری همایش آشنایی با مقررات استاندارد سازی و تولید محصولات کشاورزی سالم درگلپایگان

همایشی تحت عنوان آشنایی با مقررات و الزامات استاندارد سازی و تولید محصولات کشاورزی سالم در راستای ارتقای سطح مهارتهای شغلی و حرفه ای بانوان در بخش کشاورزی روز یکشنبه...

ادامه مطلب
شورای عالی بانوان

دوره آموزشی « از خلق ارزش تا استراتژی رشد برای کارآفرینان » برگزار شد

دومین جلسه دوره آموزشی « از خلق ارزش تا استراتژی رشد برای کارآفرینان» به همت معاونت امور بانوان اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان در سالن اجتماعات اتاق...

ادامه مطلب
شورای عالی بانوان

شهردار اصفهان در دیدار با بانوان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

شهردار اصفهان گفت: اتاق بازرگانی اصفهان یکی از ظرفیت های بسیار خوب برای انتقال دانش و اشتغال آفرینی است و می تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد فضای جدید شهری داشته باشد.

ادامه مطلب
شورای عالی بانوان

در همایش «زهرا مظهر جهان شمول خدا » در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛ توسعه پایدار بدون مشارکت زنان در جامعه قابل دسترسی نیست

همایش «زهرا، مظهر جهان شمول خدا » با حضور بانوان کارآفرین از سراسر کشور  در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب

روز دانشجو مبارک