آخرین خبر‌ها

زنان کار آفرین ایران

در همایش «زهرا مظهر جهان شمول خدا » در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛ توسعه پایدار بدون مشارکت زنان در جامعه قابل دسترسی نیست

همایش «زهرا، مظهر جهان شمول خدا » با حضور بانوان کارآفرین از سراسر کشور  در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

زنان کار آفرین ایران

با حضور مشاور وزیر کشور در امور زنان صورت گرفت /نشست زنان بازرگان و کارآفرین در اتاق اصفهان

نشست زنان بازرگان و کارآفرین با حضور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده و رییس اتاق اصفهان و جمعی از بانوان کارآفرین و بازرگان در سالن اجتماعات اتاق اصفهان...