آخرین خبر‌ها

شورای عالی بانوان

در همایش «زهرا مظهر جهان شمول خدا » در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛ توسعه پایدار بدون مشارکت زنان در جامعه قابل دسترسی نیست

همایش «زهرا، مظهر جهان شمول خدا » با حضور بانوان کارآفرین از سراسر کشور  در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

شورای عالی بانوان

با حضور مشاور وزیر کشور در امور زنان صورت گرفت /نشست زنان بازرگان و کارآفرین در اتاق اصفهان

نشست زنان بازرگان و کارآفرین با حضور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده و رییس اتاق اصفهان و جمعی از بانوان کارآفرین و بازرگان در سالن اجتماعات اتاق اصفهان...