آخرین خبر‌ها

بخش خصوصی

مدیر مرکز ارزش آفرینان استان اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان : ( زنجیره گمشده در اشتغال، اجرای کار است )

مدیر مرکز ارزش آفرینان استان اصفهان: زنجیره گمشده در اشتغال، اجرای کار است. مدیر مرکز ارزش آفرینان استان اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه طرح...

فرا رسیدن ماه محرم بر عموم شیعیان تسلیت باد