آخرین خبر‌ها

بخش خصوصی

حضور سرکارخانم زهرا اخوان نسب رییس شورای عالی بانوان در مراسم گرامیداشت روز دانشجو دانشگاه شهررضا

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی استان اصفهان مطرح کرد: ضرورت توجه به شبکه سازی در یافتن شغل مناسب زهرا اخوان نسب ضمن گرامیداشت روز دانشجو، گفت: جوانان و...

شورای عالی بانوان

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: پیشنهاد دادم که انجمن توسعه منطقه‌ای زنان برای پیگیری نقش زنان به شکل نظامند تشکیل شود.

پیشنهاد ذوالقدر برای تشکیل انجمن توسعه منطقه‌ای زنان نماینده مردم تهران در مجلس گفت: پیشنهاد دادم که انجمن توسعه منطقه‌ای زنان برای پیگیری نقش زنان به شکل...

بخش خصوصی شورای عالی بانوان

رییس شورای عالی بانوان در خصوص روز دانشجو باید دنبال تلاش و ارایه آموزش ها و مهارت های لازم به دانشجویان برای راه اندازی کسب وکارهای نوین در جامعه باشیم

رییس شورای عالی بانوان در خصوص روز دانشجو باید دنبال تلاش و ارایه آموزش ها و مهارت های لازم به دانشجویان برای راه اندازی کسب وکارهای نوین در جامعه باشیم. رییس...

روز دانشجو مبارک