آخرین خبر‌ها

فرهنگی و اجتماعی

حذف نام زنان توانمند از لیست پست های مدیریتی اتحاد بانوان، چرخه رسیدن به پست های مدیریتی را سریعتر می کند

عضو فراکسیون جوانان مجلس درگفتگو با برنا مطرح کرد؛ حذف نام زنان توانمند از لیست پست های مدیریتی اتحاد بانوان ، چرخه رسیدن به پست های مدیریتی را سریعتر می کند...

فرهنگی و اجتماعی

شعار پوپولیستی «یارانه‌ها را چند برابر کنید»‌ شرایط را بدتر می‌کند سال آینده تورم مهمان خانه‌های مردم خواهد بود

یک عضو کمیسیون اقتصادی ضمن انتقاد از حرف‌های بعضی از مسئولان سابق کشور گفت: این که عده‌ای مطرح می‌کنند یارانه را چند برابر کنید، بگویند از چه بودجه‌ای باید آن...

روز دانشجو مبارک