آخرین خبر‌ها

بخش خصوصی

درسمینار آموزشی خلق ثروت با تکنولوژی های جدید عنوان شد: مهم ترین مانع خلق ثروت شیفتگی شرایط موجود است/ در کسب و کارها توجه به نبایدها مهم تر از بایدهااست

درسمینار آموزشی «خلق ثروت با تکنولوژی های جدید» شیفتگی شرایط موجود از مهم ترین موانع خلق ثروت عنوان شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان دراین سمینار...

دعوت به همکاری در آموزشگاه فنی و حرفه ای

فراخوان نمایشگاه سایه سار مینو