شورای عالی بانوان

اولین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی روستایی و عشایری اصفهان

با سلام با توجه به هماهنگی های بعمل آمده شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان با دبیرخانه اولین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی روستایی و عشایری اصفهان که همزمان با نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی استان اصفهان در تاریخ ۱۸ تا ۲۳شهریورماه سال جاری در سرای عماد الملک مقابل درب چهلستون برگزار می گردد ،جهت دریافت معرفی نامه و برخورداری از تخفیف ویژه برای حضور درنمایشگاه و دریافت غرفه به دفتر شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی در ساعت اداری ۸ تا ۱۴:۳۰ مراجعه نمایید.(شماره دفتر شورای عالی بانوان ۳۶۶۵۱۶۳۶داخلی ۱۸۱۷و۱۸۱۹)

نظر دهید

برای نوشتن نظر اینجا کلیک کنید