ایران

ایران

دغدغه و چالش های زنان

دغدغه و چالش های زنان از پرچالش‌ترین بحث‌ها همیشه در کشورمان بحث حقوق زنان و تبعیضی است که نسبت به آقایان در جامعه از جمله اشتغال، حضورشان در محافل فرهنگی و اجتماعی دیده...

ادامه مطلب
ایران

رئیس‌جمهور استفاده از جوانان و زنان در پست‌های مدیریتی و استانداری‌ها را ابلاغ کرد

دستور رئیس جمهور به هیئت دولت؛ رئیس‌جمهور استفاده از جوانان و زنان در پست‌های مدیریتی و استانداری‌ها را ابلاغ کرد پس از تاکیدهای مکرر رئیس‌جمهور برای استفاده از توانایی...

ادامه مطلب

دومین استارتاپ ویکند بانوان

دعوت نامه حضور در استارت آپ بانوان

دعوت نامه حضور در استارت آپ بانوان